Portalen Gruppen AS

Vi står bak disse tjenestene

Forsikringsportalen.no – Nettsideportalen.no – Markedsdata.no – CatchOffice.com – KlikkJobb.no – DomenePorten.no – ReconByte.com

Alle våre tjenester er forankret i ett hovedformål:

“Å spare våre brukere for unødvendige kostnader”

Forsikringsportalen.no

Den første spesialiserte tilbudstjenesten for forsikringer for både privatpersoner og bedrifter.