Portalen Gruppen AS

Vi står bak disse tjenestene

 Forsikringsportalen.no – DomenePorten.no – Markedsdata.no – Byggfiks.no – Nettsideportalen.no – ReconByte.com

Forsikringsportalen.no

En portal som har som ambisjon å gjøre det enklere å innhente tilbud fra flere forsikringsselskaper, samt gi råd og tips som kan spare privatpersoner og bedrifter for unødvendige kostnader.