Fakturainfo

 

Portalen Gruppen AS drifter flere ulike tjenester. Hvis du har mottatt en faktura fra oss så vil det på fakturaen være opplyst om hvilken tjeneste fakturaen er koblet opp mot.

MarketInsiderLab.com

Markedsdata.no

Forsikringsportalen.no

OptiCred.com

Portalen Gruppen AS sender ut fakturaer gjennom regnskapssystemet Fiken.

Fakturaer blir sendt ut gjennom epost. For å laste ned faktura må man trykke på nedlastningslenken, hvor faktura da blir lasted ned fra regnskapssystemet til Fiken. Ekstern oppfølging av forfalte fakturaer skjer gjennom Svea Finans.